ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

ВАЖНО ! За ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА група !

Към днешна дата ( 28.03.2022г. ) броят на заболелите от КОВИД 19 е 243 на 100 000. При подадени заявления, от родителите на децата от трета и четвърта група за извиняване на отсъствия по уважителни причини  ( по чл.10а ) няма да бъдат приемани и съответно извинени.