ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

 СПИСЪК

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ.2022/2023

  1. Красилина Колева-Костова- председател
  2. Фани Бешикова-член
  3. Вероника Дечева-член
  4. Илияна Стойчева-член
  5. Калоян Сухоруков-началник отдел АПО, р-н Централен

Резервни членове на ОС:

  1. Таня Василева- счетоводител район Централен
  2. Лилия Чавдарова
  3. Христина Тошева