ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

 СПИСЪК

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УЧ.2021/2022

  1. Роза Вълева- председател
  2. Марияна Денева-член
  3. Фани Бешикова-член
  4. Кристина Попова-член
  5. Веселина Златанска-ст.счетоводитерайон Централен

Резервни членове на ОС:

  1. Валентина Гочева-ст. счетоводител район Централен
  2. Вероника Дечева
  3. Илияна Стойчева
  4. Лилия Чавдарова