ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

  1. Роза Вълева- председател
  2. Валя Митева-член
  3. Светла Георгиева-член
  4. Мария Калчева-член
  5. Веселина Златанска-член