ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

ЕКИП - 2023/2024 година

               

                  

                   Илиана Христова –директор

               

 

 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

Име и фамилия

длъжност

Име и фамилия

длъжност

Първа- А група

Денка Янкова

старши учител

Славена Филипова

старши учител

Румяна Маринова

Първа -Б група

Янка Маринова

учител

Атанаска Андонова

старши учител

Мария Тоскова

Втора група

Димитрия Ангелова

главен учител

Йорданка Стоянова

старши учител

Надежда Пандурова

Трета-А група

Пенка Вълкова

старши учител

Деяна Зехтинска

старши учител

Атанаска Недкова

Трета-Б група

Галя Николова

 старши учител

Христина Бичева

учител

Златка Терзийска

Трета-В група

Ива Донева

учител

Пепина Семкова

учител

Александра Колева

 

Учител по музика -  Светлина Христова

 

Друг непедагогически персонал

     №

Име и фамилия

длъжност

1.       

Кремена Чакърова

ЗАС

2.       

 Димитрия Добреваа

технически секретар

3.       

Тошко Муевски

общ работник

4.       

Виктория Драганова

Мед.сестра