ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

ЕКИП - 2022/2023 година

               

                  

                   Илиана Христова –директор

               

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

          ДЛЪЖНОСТ

 

1.  Димитрия      Ангелова - Първа група

главен учител

 

2. Йорданка Стоянова  - Първа група

 

старши учител

 

3.  Деяна Зехтинска - Втора А група

старши учител

 

4 Пенка Вълкова - Втора А група

 

старши учител

 

5. Атанаска Андонова - Втора Б група

старши учител

 

6. Ели Николова - Втора Б група

 

    учител

  7. Славена Филипова - Четвърта ПГ група старши учител

 

8.  Денка Янкова - Четвърта ПГ група

 

старши учител

 

9. Надежда     Табакова

ст. уч.музика

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

10.  Радка        Киселерска

ЗАС

 

11.  Димитрия   Добрева

Тех.секретар

 

12.Румяна Маринова-Четвърта ПГ група

Пом.възпитател

 

13.  Надежда   Пандурова -Първа група

Пом.възпитател

 

14.  Атанаска    Недкова - Втора А група

Пом.възпитател

 

15.  Златка       Терзийска - Втора Б група

Пом.възпитател

 

16.  Тошко       Муевски

Общ работник