ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

ЕКИП

               

                  

                   Илиана Христова –директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

          ДЛЪЖНОСТ

 

1.  Димитрия      Ангелова

главен учител

 

2. Славена          Филипова

старши учител

 

3.  Пенка            Вълкова

старши учител

 

4  Йорданка      Стоянова

старши учител

 

5. Деяна           Зехтинска

старши учител

 

6. Юлия           Панкова

старши учител

  7.  Денка          Янкова старши учител

 

8.  Атанаска    Андонова

старши учител

 

9. Надежда     Табакова ст. уч.музика

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

10.  Радка        Киселерска

ЗАС

 

11.  Димитрия   Добрева

Тех.секретар

 

12.  Румяна     Маринова

Пом.възпитател

 

13.  Надежда   Пандурова

Пом.възпитател

 

14.  Атанаска    Недкова

Пом.възпитател

 

15.  Златка       Терзийска

Пом.възпитател

 

16.  Тошко       Муевски

Общ работник