ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив

ЕКИП

               

                  

                   Илиана Христова –директор

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ДЛЪЖНОСТ

 

 

1.     Димитрия  Ангелова

Гл. учител ДГ

 

2.     Мария        Андреева-Недялкова

Ст. учител ДГ

 

3.     Славена     Филипова

Ст. учител ДГ

 

4.     Златка        Иванчева

Ст. учител ДГ

 

5.     Йорданка   Стоянова

Ст. учител ДГ

 

6.     Деяна         Зехтинска

Ст. учител ДГ

 

7.     Юлия         Панкова

8.     Денка         Янкова                      

Ст. учител ДГ

Ст. учител ДГ

 

9.     Пенка         Вълкова

Ст. учител ДГ

 

10.   Славка        Андреева

11.   Мария         Алексиева                

учител ДГ

учител ДГ

 

12.   Атанаска    Андонова

учител ДГ

 

13.   Надежда     Табакова

Ст. уч.музика

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

14.  Радка        Киселерска

ЗАС

 

15.  Надежда   Кръстева

Тех.секретар

 

16.  Румяна     Маринова

Пом.възпитател

 

17.  Надежда   Пандурова

Пом.възпитател

 

18.  Юлия        Костова

Пом.възпитател

 

19.  Златка       Терзийска

Пом.възпитател

 

20.  Атанаска    Недкова

Пом.възпитател

 

21.  Мара         Атанасова

Чистач

 

22.  Тошко       Муевски

Общ работник