ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив
Основно меню

Съобщени за преместване на групите за уч.2021/2022

Уважаеми родители,

Информирам Ви за Заповед №21ОА-2441 /07.09.2021г.. на Кмета на Община Пловдив за преместване на децата от ДГ „Каменица“ както следва:

 От 15.09.2021г.. децата от Трета група с учители Денка Янкова,  Славена Филипова  и помощник-възпитател Румяна Маринова ще бъдат преместени от ДГ „Каменица“-трети адрес на бул. „Цар Борис III Обединител“ № 147 в сградата на ДГ „Перуника“ с втори адрес на ул. „Лъджене“ №13.

От 15.09.2021г. децата  от Четвърта  ПГ с учители Димитрия Ангелова, Йорданка Стоянова и помощник-възпитател Надежда Пандурова ще бъдат преместени от Детска ясла „Детски смях“ с адрес гр. Пловдив ул. „Весела“ №30 в сградата на ДГ „Перуника“ с втори адрес на ул. „Лъджене“ №13.

От 15.09.2021г.  децата, записани в I-А ПГ с учители Деяна Зехтинска , Пенка Вълкова и помощник-възпитател Атанаска Недкова ще се приемат в сградата на ДГ „Перуника“ с втори адрес на ул. „Лъджене“ №13.

 

 

 

Прикачени документи

zapoved_premestvane_Kamenitsa_07.09.2021.pdf