ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини от 16.03.2020