ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив

Уч.2020/2021-Четвърта-А ПГ 3-ти Март- Патриотично възпитание