ДГ "Каменица"
Детска градина в град Пловдив

Първа-А гр.-Развлечение по БДП